İNOVASYON
Teknoloji ve İnovasyon
TARAL Teknolojik gelişmeleri takip ederek, kullanılan hammadde ve teçhizatın günün şartlarına uygun olarak yenilenmesi ile inovatif , üstün nitelikli ürünler üretecektir.

Kalite
TARAL Müşteri talepleri esas olmak üzere, uluslararası ürün standartlarına ve mevzuatlara uygun, yüksek kaliteli ve örnek ürünler üretecektir.

Sürekli Gelişme
TARAL hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, tüm çalışanları eğiterek ve gelişme yönündeki görüşlerini değerlendirerek, tüm birimlerimizin sürekli ve ortak çalışmalarıyla mevcut kalite yönetim sistemine uymak ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek yoluyla, müşteri taleplerini doğru algılayıp çözüm üretmek ve her aşamada yerine getirerek, müşterilerin güvenini sürekli olarak arttıracaktır.

Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyetinin sürekli olarak arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve bunların sonuçlarını ölçmek, sonuçlardan yararlanarak geliştirmeye açık alanları tespit ederek, sürekli iyileştirmek.İyileştirmeler yolu ile ürünleri taleplere uygun, ekonomik ve istenen sürede üreterek, memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak.

Tarımdaki mekanizasyonu sağlayacak inovatif ürünler geliştirerek global anlamda dünya çiftçisine hizmet ve üstün nitelikli mal üretmek TARAL'ın kalite politikasıdır.

TARAL Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Politikası:
Fırmamız geliştirdiği ürünlerin yaşam sürelerini yeterince uzun tutmak ve firmamıza olan katkısını en yükseğe çıkarmak için geliştirme süreci esnasında:

 • Marka Tescili ile isim ve model hakkını
 • Faydalı Model hakkı ile tasarımlarını
 • Patent hakkı ile ürünün Teknolojik yapısını korumaktadır.
Bu koruma unsurlarından yararlanılması ve bunun bir performans kriteri olarak kulllanılması firmamızın temel gelişme politikalarından birini teşkil etmektedir.

TARAL Kurumsal İnovasyon stratejisi:
Piyasanın mevcut ve öngörülebilen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tüm çalışanlarının katılımı ile sürdürülebilir ,karlı büyümeyi sağlayan, mükemmel ürün ve hizmetler sunmaktır.

TARAL İnovasyon ilkeleri:
İnovasyona yüksek düzeyde katılım:
 • Organizasyonun tamamının inovasyon sürecine katılımı
Müşteri ilişkileri:
 • iç ve dış müşterileri odak almak
Yaratıcı ortam:
 • Yaratıcı fikirlere olumlu yaklaşmak
 • Ödüllendirme sistemi kurmak
 • Hiçbir zaman hiçbir fikri eleştirmemek
Öğrenen organizasyon:
 • Kişisel olarak öğrenilenlerin firmaya maledilmesi
TARAL İnovasyon kültür anlayışı:
 • Farklı görmek, değişik açılardan bakmak
 • Risk almak
 • Yaratıcılık
 • Müşterinin değerini bilmek
 • Sorgulamak: ("Neden?", "Nasıl?" "Neden olmasın?", "Neyi daha iyi yapabiliriz?","Nasıl daha iyi yapabiliriz?")
 • Başarısızlığı hoş görmek
 • İletişim
 • İşbirliği ve ekip çalışması